first-bulgaria_i000046.jpg

 

Когато се свързвате с нас, моля да посочите производителността на търсените от Вас машини и съоръжения в кг/час или куб.м./час , както и типа суровина, която ще преработвате, за да ви предложим конкретен модел машина (машини), която отговаря на вашите изисквания.

  1. Видвходяща за преработка суровина (дървесина, дървесни отпадъци, фуражни съставки - вид, зърно или др. биосуровина и т.н.).
  2. Размерина входящата суровина - дебелина или диаметър (в случай че става въпрос за дървесина или дървесни отпадъци);
  3. Обем (количество)суровина за преработка.

Горните данни са необходими, за да преценим какви и/или кои конкретно машини или агрегати ще ви бъдат необходими за постигане на търсения от вас резултат по икономически най-изгодния за вас начин. За целта може да се запознаете със страницата ни Производство на пелети , в която сме се опитали да помогнем за това.

Важно! - Ако сте община или друга публична структура и търсите моторна (автономна) дробилка за биосуровина - дървета с диаметър до 200 мм, клони, храсти и други био отпадъци - обърнете се директно към нас , без да се съобразявате с горното.

Цените на нашите дробилки са под прага за обявяване на обществена поръчка по ЗОП, поради което можем да ги доставим много по-бързо на основа на състезателна процедура по избор от оферти.

Моля да се представите. Не отговаряме на анонимни запитвания.

 

Свържете се с нас

 

 

Фърст България ™ - Централен офис гр. София

 

тел.  0879 179 167

тел.  0882 347 160