first-bulgaria_i000199.jpg

ФЪРСТ БЪЛГАРИЯ ™ - производство на пелети и гранулиран фураж

Фърст България ™ е специализирана фирма, предлагаща инженерингови решения за производство на пелети и гранулиран фураж, доставка на машини за всяка фаза в производството на пелети или гранулиран фураж - раздробяване, сушене, гранулиране, охлаждане , пакетиране и последващо обслужване . Изграждаме и въвеждаме в експлоатация линии за производство на пелети и за производство на гранулиран фураж (фуражни кухни). Осигуряваме технологични решения и предоставяме консултации за преработката на всякакъв тип биосуровина. Търговската ни марка е регистрирана в Европейския Съюз.
Показаните вдясно видео материали са само от доставени и въведени в експлоатация машини и съоръжения от Фърст България™ . Периодично информираме в нашите новини за важни неща, които могат да бъдат от интерес в областта на нашата дейност.
От 2018 г. предлагаме линии за производство на пелети с капацитет 350 кг./ч500 кг./ч и 700 кг./ч, подходящи за дървообработващи или мебелни цехове и предприятия.
От ноември 2018 г. предлагаме и технологични решения за преработка и утилизация на общински битови отпадъци (общински боклук).
 
Предлагаме:
1. Доставка, монтаж, гаранционен сервиз и следгаранционна поддръжка на:
* пелет-преси (гранулатори) с плоска матрица.
* пелет-преси (гранулпреси) с рингова матрица.
* дробилки за чипс - с електродвигател.
* мобилни дробилки за дървесина с дизелов агрегат.
* комбинирани дробилки за дървесина до 230 мм .
* сушилни за биосуровина роторни и правопоточни.
* дробилки (шредер) за цели бали слама, люцерна и др.
* правопоточни охладители за пелети и/или гранулиран фураж.
* пакетажни машини за пелети и гранулиран фураж.
2. Производствени линии за пелети и/или фураж 0,3 - 8 т./час.
3. Фуражни кухни за гранулиран фураж.
4. Проектиране на инсталации (линии) за пелети и/или фураж.
5. Монтаж на инсталации (линии) за пелети и/или фураж.
6. Гаранционен сервиз и обучение на персонала.
7. Резервни части за доставените от нас машини.
 
 
 
линии за производство на пелети
 
Производството на пелети от биомаса и гранулирането на фураж за собствени нужди и/или за пазара е дейност с висок икономически ефект.
Предлаганите от нас технологични решения - отделни машини за производство на пелети и/или фураж както и линиите за производство на пелети и/или гранулиран фураж са с достъпни цени и могат да бъдат включени в европроекти по "Програма за развитие на селските райони" (ПРСР). Предлагаме само нови машини с Европейски сертификат (CE certificate)
Вложенията в проекти и машини за пелети и гранулиран фураж са с висока възвращаемост - произвежда се консуматив (от възобновяеми източници) със стабилно и растящо търсене както на вътрешния, така и на външния пазар.
 
 
 
пелет-преси, машини и линии за пелети
 
Фърст България ™ предоставя както цялостни решения за обработка и преработка на биомаса - целулоза от всякакъв тип - дървесина, дървесни отпадъци, селскостопанска продукция - зърно, фуражни култури, билки и др. така и решения за отделни процеси като раздробяване (посредством различни типове дробилки) , изсушаванегранулиранеохлаждане и пакетиране.
Ако възнамерявате да раздробявате , сушите или гранулирате дървесина, дървесни отпадъци, люцерна, стебла от едногодишни култури , зърно, лавандула, селскостопански отпадъци или друг вид целулоза или биосуровина - ние ще намерим икономически най-изгодното решение за Вас с висока технологична и икономическа ефективност.
 
 
 
фуражни кухни (линии за гранулиран фураж)
 
Предлагаме на вашето внимание един кратък материал за производството на пелети или гранулиран фураж, който се базира на опита на нашите технолози и клиенти и може да ви помогне за взимане на правилно решение.
Инвестициите в производство на пелети и гранулиран фураж са с доказана възвращаемост при правилен разчет на основните фактори - налична суровина, капиталово вложение, пазар или собствена консумация. Преработката на биосуровина в източник на енергия (горивни пелети) или гранулиран фураж за изхранване на животни се разраства с бързи темпове.
Един пример в това отношение е ръстът на потребление на горивни пелети в България, от 10% годишно в последните 6 години, довел до покачване на цената им с 50% за същия период.
 
 
дробилки за дървесен чипс 2-20 т./час
Изпълняваме всички инженерингови етапи в проекти за вторична преработка на биомаса :
1. Първоначални консултации и предпроектно проучване;
2. Изработване на технологичен проект на линии за пелети или гранулиран фураж - задължителен за кандидатствуване по Европейски програми ;
3. Доставка , шеф-монтаж и обучение на персонала за работа с машини за производство на пелети или гранулиран фураж при най-добро съотношение цена-качество-поддръжка, както и индивидуално проектирани за клиента инсталации (линии) за гранулиране на всякакъв тип биомаса и др.;
Ако имате въпроси - моля свържете се с нас.