first-bulgaria_i000260.jpg

Машини и линии за производство на пелети и гранулиран фураж, пелет преси

 
Фърст България (First Bulgaria ™) доставя, инсталира и осигурява сервиз на машини и линии за производство на пелети и гранулиране на фураж (фуражни кухни).
Предлагаме широка гама от специализирани машини и системи на вторична преработка (гранулиране) на биомаса включващо доставка и инженерингово обслужване на над 160 модела дробилки, сушилни, пелет преси (гранулатори), охладители, пакетажни машини и др. с различен капацитет, проектиране и изграждане на линии за производство на пелети и гранулиран фураж, включително проекти "под-ключ", монтаж, гаранционно обслужване и обучение на персонала. Всички предлагани от нас машини и съоръжения са сертифицирани съгласно директивите на ЕСMachinery Directive 2006/42/EC и Low Voltage Directive 2006/95EC. .
* Пелет преси с плоска матрица КА - за пелети, и преси РМ - за гранулиран фураж.
* Пелет преси с рингова матрица - модели P-M и Р-Д
* Ножови (дискови) и роторни дробилки за чипс, чукови мелници, мобилни дробилки,
* Барабанни и въздушно-проточни сушилни за чипс и трици, коробелачки
* Линии за производство на пелети с капацитет от 500 кг./час, до 3 тона/час.
* Машини за производство на гранулиран фураж с капацитет 100 кг/час - 8 т/час .
* Фуражни кухни - линии за производство на гранулиран фураж 300 кг/час - 10 т/час .
* Компактни линии за пелети и гранулиран фураж 1 - 3 т./час
* Пакетажни машини за пелети и гранулиран фураж, охладители.
* Дробилки - шредери за цели бали слама - с електромотор и прикачни за трактор.
* Фуражомелки- дробилки за едро рязане на слама, царевичак, стебла от слънчоглед и др.
Доставяме, инсталираме и поддържаме гаранционно и следгаранционно както единични машини за пелети и фураж така и линии за производство на пелети и на гранулиран фураж с различен капацитет.
 
пелет преса с плоска матрица - над 50 модела.
пелет-преси с капацитет 100 кг/час - 800 кг/час.
линии за производство на пелети
с капацитет 500 кг - 3 тона/час.
 
дробилки
с капацитет 250 кг - 20 тона/час.
 
рингови пелет преси 500 кг. - 3 тона/час
всички пелет преси са със СЕ сертификат .
 
фуражни кухни - линии за гранулиран фураж
машини и инсталации с капацитет 200 кг. - 8 тона/час.
барабанни и правопоточни сушилни
всички машини са със CE сертификат .
 

 

Предлагаме ви кратък материал за онова, което следва да вземете под внимание при планирането на производство на пелети или гранулиран фураж. Той се основава на опита на нашите клиенти и технолози и може да ви помогне за взимане на правилното за вас решение. Материалът може да бъде прочетен тук.
Всички предлагани машини и агрегати са нови, сертифицирани и притежават СЕ сертификат съгласно следните директиви на ЕС: Machinery Directive 2006/42/EC и Low Voltage Directive 2006/95EC.
Предлагаме решения за гранулиране на селскостопански суровини - слама, зърно, люцерново брашно, чаревичак (кукурузина), люцерна, детелина , царевица, отсевки, слънчогледова люспа и т.н. Тези машини за пелети и инсталации могат да произвеждат както гранулиран фураж така и енергийни пелети.
* Технологията на производство на пелети и гранулиран фураж: Оказваме специализирано инженерно съдействие за въвеждане в експлоатация на машините . Предоставяме технологично ноу-хау за производството на пелети и гранулиран фураж .
* Все повече селскостопански производители се интересуват от производството на гранулиран фураж. Ние предлагаме технологични решения (отделни машини, групи машини, цялостни линии) с различен капацитет , според вашите изисквания.
*Проекти и предпроектни проучвания за конфигурации от машини за гранулиране - производство на пелети или гранулиран фураж с различен капацитет. Предлаганите от нас проектни решения за нуждите на нашите клиенти са индивидуални и са съобразени с техните конкретни нужди. Те се изготвят от правоспособни, лицензирани инженер-проектанти.
 
 
 
Пелет преси (гранулатори)
 
Пелет пресата известна още като гранулатор е ключовата машина в производството на гранули от биосуровина (пелети или гранулиран фураж). Всяка пелет преса е предназначена за определени видове биосуровини според предназначението на крайния продукт.
Предлагаме и 2-та основни типа пелет преси : с плоска матрица и с рингова матрица. Двата типа пелет-преси (гранулпреси) се подразделят от своя страна на 2 подтипа. Пелет-пресите с плоска матрица на: "въртяща матрица - стационарни ролки" и "стационарна матрица - въртящи ролки" . Ринговите пелет преси (гранулпреси) са също два типа - с "хоризонтална матрица" и с "вертикална матрица".
Плоска матрица: 100-800 кг/час
 
Рингова матрица: 0,5-15 т/час
 
пелет преси КА - пелети
пелет преси РМ - фураж
 
рингови преси - пелети
рингови преси - фураж
 
Предлагаме над 60 модела плоскоматрични и рингови пелет преси (гранулатори) с капацитет от 100 кг/час до 10 тона/час.
При производство на пелети за енергийни нужди (горивни пелети) до 500-600 кг/час е най-ефективно използуването пелет преси (гранулатори) с плоска матрица, а над 500-600 кг./час на рингови пелет преси (гранулатори).
 
плоскоматрична пелет-преса : 100 - 800 кг/час
 
рингова пелет преса в обект на Фърст България ™
 
 
Всички предлагани от нас пелет преси притежават СЕ сертификат (CE certificate) (европейски сертификат) и са сертифицирани съгласно изискванията на директиви на ЕС: Machinery Directive 2006/42/EC и Low Voltage Directive 2006/95EC.
 
плоскоматрични преси за фураж : 200 - 1000 кг/час
 
рингови пелет преси за фураж: 1 - 15 т./час
 
Работата с несертифицирани машини крие сериозни рискове - както от трудови злополуки така за постигане на заявения от доставчика капацитет и производителност.
Пелет пресите (гранулаторите) освен по своя тип (плоскоматрични или рингови) се различават и по своята конструкция, предназначение и цена. Машините - плоскоматрични или рингови, които са предназначени да гранулират мека целулоза (люцерна, зърно, сено и др.) във фураж се различават значително от пелет пресите предназначени за производство на горивни (енергийни) пелети - както по конструкция, така и по цена.
 
Ако имате въпроси - моля свържете се с нас.