first-bulgaria_i000109.jpg

Сушилни, охладители и пакетаж

 
Производството на гранули (горивни пелети за отопление или фуражни гранули) изисква входящият материал в гранулиращата машина (плоскоматрична пелет- преса или рингова пелет - преса) да бъде с определена влажност - обикновено между 10-15% за горивните пелети и 15- 22% за фуражните гранули. Тъй като обикновено входящата суровина е със значително по-висока влажност (понякога 45-50-60%) е необходимо влажността да бъде намалена до необходимото ниво посредством изсушаване.
Съществуват няколко типа сушилни инсталации. Предлагаме барабанни (роторни) сушилни за дървесен чипс, трици и други видове биомаса и въздушно-проточни сушилни за трици . Предлагаме също така двуконтурни барабанни сушилни, при които изсушаващите материала газове не влизат в допир с материала, който се суши.
Фърст България ™ доставя и инсталира само сушилни с европейски сертификат в съответствие с европейското и българското законодателство в областта на противопожарните правила за безопасност.

 

 
барабанни (роторни) сушилни
 
горелки (котли)за сушилни
 
правопоточни сушилни
 
 
барабанна сушилня с термоизолиран барабан 1 т/ч в обект на Фърст България
 
правопоточна сушилня с автоматично захранване 500 кг/час

 

Всички модели се предлагат с 3-фазни електромотори.
Изсушаването на суровината при производството на пелети обикновено е най-сложния и трудноконтролируем процес, в отделни случаи и най-капиталоемкия.
 
 
 
Пакетажни машини за пелети и гранулиран фураж , охладители
 
Фърст България предлага пакетажни машиниохладители за пелети или гранулиран фураж ,шнекови транспортьори, лентови транспортьори, бункерни съдове и елементи за изграждане на производствения процес на пелети или гранулиран фураж.
Пакетиращи машини: Предлагаме полуавтоматични пакетажни машини с електронна везна и дигитално регулируемо пълнене от 5 до 25 кг/чувал и от 5 до 50 кг/чувал (торба).
Моделите пакетажни машини Д-50 и Д-100 се предлагат със залепващо устройство за полиетиленови чували (виж видеото) или с шевно устройство за чували от плат (зебло). Машините са обурудвани със собствен въздушен компресор и приемен бункер за суровината както и с лентов транспортьор за отвеждане на затворените чували (торби). Подходящи са за пакетиране на пелети и всякакви зърнени култури, пелети и гранулиран фураж.
 
правопоточен охладител с вибросито 1-8 т/час
 
охладител с вътрешен барабан 400 - 700 кг/час
 
 
пакетираща машина 5-25 кг/чувал (торба)
 
пакетираща машина 5-50 кг/чувал (торба)
 
 
 
Предлаганите охладители са с работен капацитет от 400 кг/час до 8 тона/час и се отличават с опростена конструкция и обслужване. Всички охладители се предлагат с ръкавни прахоуловители. Гранулите (пелетите или гранулирания фураж) се охлаждат с въздушен поток като дребните прахообразни частици се отделят през сито и се отвеждат в прахоуловител.
Поради нарастналия интерес към използуването на мобилни инсталации за вторична преработка на биосуровини, Фърст България ™ извършва и преустройство на специализирани транспортни средства, което е свързано със специфичните изисквания на клиента за изпълнение на различни функционалности, вкл. механични , електромеханични и специализирани (по индивидуален проект) уникални инженерингови решения.
 
Ако сте имате въпроси - моля свържете се с нас.