first-bulgaria_i000085.jpg

За нас

Фърст България (First Bulgaria ™) публикува полезна информация от световни и български източници, както и информация за най-новите си предложения свързани с процеса на гранулиране на биосуровини - като източник на енергия (горивни пелети) или гранулиран фураж за изхранване на животни.
 
21. 13.06.2019. Сдружение "Костенец Пелет 2017" с водещ партньор Фърст България (First Bulgaria ™) завежда дело против община Костенец за неплащане на дължими суми по договор РД 066-07 /30.11.2017 г. регистриран в АОП.
След изпълнение на договорните си задължения към възложителя в пълен обем, за което е получена и референция за добро изпълнение от него Сдружение "Костенец Пелет 2017" с водещ партньор Фърст България (First Bulgaria ™) не вижда друг начин за реализация на правата си освен в български съд. Референцията вижте тук .
Община Костенец с кмет Радостин Радев (БСП) не изпълнява договорните е си задължения.
общински цех за пелети Костенец - 1 тон/час
 
линия за пелети 1 тон/час
 
20. 28.01.2019 Фърст България пусна в работен режим първата общинска линия за производство на пелети не само в България, но и на Балканите с капацитет 1 тон/час .
Линията бе изградена за по-малко от 7 месеца с изчистен дизайн и нови технологични решения, позволяващи висока икономическа ефективност включително намаляване на електропотреблението под 200 KW за 1 тон произведени пелети.
Високата степен на автоматизация позволява линията за производство на пелети в община Костенец да бъде обслужвана от 4-5 души на работна смяна. Всички електромотори на подаващите суровина елементи - шнекове, бункери, и др. са снабдени с честотни инвертори, за регулиране на скоростта на потока на суровината .
19. 07.12.2018. От април 2018 г.Фърст България (First Bulgaria ™) водещ партньор в консорциума "Костенец пелет 2017" достави и изгради линия за производство на пелети с капацитет 1 тон/час на община Костенец в договорните срокове по обществена поръчка на общината.
След изпълнение на договорните задължения на община Костенец към изпънителя цеха за производство на пелети ще бъде пуснат в експлоатация.
Моделът , за решаване на проблема със замърсяването на въздуха с фини прахови частици и оптимизиране на енергийните разходи на основа на собствена суровина заслужава вниманието и на други общини.
общински цех за пелети Костенец - 1 тон/час
 
линия за пелети 350-400 кг/час
 
18. 01.07.2018 Фърст България пусна в експлоатация линия за производство на пелети от отпаден материал (изрезки) и нестандартна дървесина с капацитет 2,5-3 т/ден (смяна).
Линията е с опростен дизайн и се базира на пелет преса КА - 350 . Тя включва още комбинирана дробилка, сушилня , междинен бункер с шнеково извеждане на суровината, шнек и охладител роторен тип.
Всички електромотори на подаващите суровина елементи - шнекове, бункер, фидер на пресата са снабдени с честотни инвертори, посредством които се регулира скоростта на потока на суровината до и в пелет - пресата.
17. 20.04.2018. От април 2018 г.Фърст България (First Bulgaria ™). предлага нови услуги, за своите клиенти - проверка и пробни тестове на доставените машини в базата на Фърст България . Засега извършваме пробни тестове за производство на гранулирани фуражи със суровина на клиента и др.
С цел постигане на пълна прозрачност и точност в отношенията ни с нашите клиенти при доставка (закупуване) на машини от Фърст България фирмата предоставя допълнително:
- Номер на CE сертификат на машината
- Декларация за законосъобразно придобиване и внос (в случай, че машината не е с български произход)
- Гаранционно писмо.
С горното допълнително гарантираме на нашите клиенти техните интереси и сигурност при избора им на Фърст България ™ за доставчик.
 
пелет преса КА-450 в базата на фирмата
 
барабанна дробилка за чипс Б-18
 
16. 22.01.2018 Фърст България пусна в експлоатация доставената от фирмата в района на Родопите барабанна (роторна) дробилка за дървесен чипс Б-18 с капацитет 15-20 тона/час.
С основен двигател от 110 KW тя раздробява в оптимален режим на работа дървесни трупи с диаметър до 230 мм.
Предстоящите сечи на засегнатите от дървояд гори в Родопите, Беласица и Рила поставят въпроса за оползотворяването на тази значителен обем дървесна маса, която е негодна за стандартна дървопреработка и единствената и употреба може да бъде в производството на дървесен чипс или пелети.
 
15. 06.01.2018. От началото на 2018 г.Фърст България (First Bulgaria ™). предлага на производителите на гранулиран фураж, които ползуват рингови пелет преси (гранулатори) парогенератори на пелети, които са най-икономичният източник на производството на пара, за постигане на пълния капацитет на ринговите преси за гранулиран фураж.
Парогенераторите за суха пара са със съвременна конструкция и покриват производствен капацитет от 50 кг/час до 500 кг/час - за пелет преси с производителност от 1 т/час до 8-10 т./час .
Разчетите показват, че консумацията на пелети от парогенератора при днешните им цени на българския пазар включва 3-4 лв. в себестойността на 1 тон произведен гранулиран фураж. Обработката на суровината с пара в кондиционера на пресата убива вредните микроорганизми, което допълнително повишава качеството на фуража.
 
парогенератор на пелети
 
цех за производство на пелети 1 тон/час
 
14. 11.11.2017 Сдружение "Костенец пелет - 2017" с водещ партньор и основен изпълнител "Фърст България" спечели обществена поръчка на община Костенец за изграждане на цех за производство на пелети с капацитет 1 тон/час и започна практическото изпълнение на първият по рода си в България Проект за повишаване на общинската енергийна ефективност с източник местна биомаса - дървесина.
Целият проект се изпълнява съгласно планираните работни графици и се очаква да бъде финализиран в срок.
Смятаме, че при проява на инициативност всяка община в България и особено тези, разполагащи със собствена суровина биха могли да реализират съществени икономии в бюджета си за отопление на общински сгради и приходи от продажба на пелети на пазара.
От Фърст България сме готови да помогнем на общините с разчети, проектиране, ноу-хау и изграждане на инсталации за производство на пелети от местна суровина.
13. 24.10.2017. През октомври 2017 г. Фърст България (First Bulgaria ™). включи в листа на своите предложения линии за производство на пелети от отпадъчна суровина с капацитет 2,5 - 4 т./ден - изрезки, трици и др., които са особено подходящи за дървопреработващи цехове )гатери и др.), разполагащи с количества отпадна суровина с размер до 100 мм.(дебелина или диаметър).
Линиите включват и правопоточна или роторна сушилня и са с цени в рамките на 45 000 - 98 000 лв. от склад в София в зависимост от конфигурацията.
Линиите се обслужват от 2-3 души и са особено подходящи за проекти по подмярка 8.6 и 4.2. . Фърст България (First Bulgaria ™) изработва и задължителния за целта лицензиран технологичен проект, заверен от свой инженер - проектант.
 
опростена система 300-500 кг. - сух материал
 
компактна линия пелети/гранулиран фураж
 
12. 01.10.2017 Фърст България стана единствения доставчик в България и Югоизточна Европа на компактни комбинирани линии за производство на пелети и гранулиран фураж, с капацитет 1 тон пелети или 3 тона фураж/час , които могат да бъдат инсталирани върху по-малко от 50 кв. м. площ в хале с височина 6-7 м.
Компактните линии за пелети/гранулиран фураж имат следните предимства:
* Заемат малко пространство (площ).
* Могат да произвеждат както пелети за енергийни нужди, така и гранулиран фураж (двойна употреба).
* Висока степен на автоматизация - могат да се обслужват от 2-ма работници.
* Интегрирана в конструкцията електрическа система.
* Бързо могат да бъдат преместени на друго място при нужда.
* Монтират се и се пускат за кратко време - не повече от 15 дни.
 
11. 20.06.2017. През юни 2017 г. Фърст България (First Bulgaria ™) в екип с други български фирми завърши работата и пусна в експлоатация фуражна кухня с капацитет 2 т/час комбиниран фураж в Североизточна България.
В изграждането на производствената линия доставихме, инсталирахме и пуснахме в производство и обучихме персонала за работа с ключовите елементи на линията - рингова преса (гранулатор) , противопоточен охладител с вибросито и пакетажна машина с дигитално управление.
Проектираме, изграждаме по индивидуален проект (в зависимост от нуждите на клиента), доставяме необходимите машини и ги пускаме в експлоатация на икономически високоефективни линии за производство на гранулиран фураж с капацитет 300 кг/час - 8 тона/час. Осигураваме ноу-хау за производството на гранулирани фуражи за животни и птици.
 
линия за гранулиран фураж 2 т/час
 
пакетираща машина Д-50
 
10. 25.04.2017. Фърст България предлага комплектни пакетиращи машини за пелети, гранулиран фураж или зърно, които са особено подходящи за ингериране в линии за производство с капацитет от 1 тон/час и повече.
Полуавтоматичните пакетиращи машини са 2 типа - със залепващо устройство за найлонови (полиетиленови или полипропиленови) чували (торби) и със зашиващо устройство за чували от зебло (плат).
Снабдени са с електронна везна с висока точност, приемен бункер, собствен компресор и отвеждащ лентов транспортьор за готовата продукция.
Управлението на електронната везна се осъществява от дигитален модул, в който се задава количеството с точност до 10 гр.
Моделът Д-50 пакетира в диапазона 5 - 25 кг./торба, а модела Д-100 в диапазона 5 - 50 кг./торба. И двете машини са с производителност до 250-300 чувала (торби) на час.
Пакетиращите машини се обслужват от един оператор и един работник , който поема чувалите от лентовия транспортьор.
 
 
9. 19.12.2016. През декември 2016 г. Фърст България (First Bulgaria ™). започна да предлага 4 модела фуражомелки (дробилки за едро нарязване) с производствен капацитет от 1-2 тона/час до 10-12 тона на час нарязана маса.
Фуражомелките нарязват слама, люцерна, царевичак, сено, стъбла от слънчоглед и др. до 10-40 мм. Моделите с дизелов двигател ЛБФБ-Д дават възможност за обработка на суровината директно на полето, с което се спестява съществено от транспортни разходи. Нарязаната суровина се отвежда посредством изхвърлящ ръкав с височина, достатъчна за пълненето на ремарке, прикачено към трактор.
Обработваната , първична суровина може да бъде с влажност над 30% .
Подаването на суровината към работния сектор с режещите ножове се извършва посредством лентов механизъм.
 
фуражомелка ЛБФБ 5000 - Е
 
рингова пелет преса Л-450
 
8. 25.10.2016. Предлагаме най-новите рингови пелет преси с капацитет 0,8 - 3,5 т./ч, с вертикална основна ос и двуредови матрици с износоустойчивост 1500 работни часа.
Пелет пресите от серия Л се произвеждат с матрици с вътрешен диаметър съответно 450 мм, 550 мм, 800 мм и 1000 мм.
Пелет пресите от серия Л са обурудвани с маслена циркулационна помпа на редуктора и система за автоматично, принудително смазване на лагерите на ролките, което позволява продължителна непрекъсната работа и повишена производителност.
Допълнителните "екстри" включват собствен бункер с фидер с честотно управление за регулирано подаване на суровината и прахоуловител, отделящ праха образуван при рязането на пелетите от крайния продукт.
Може да се запознаете с основните технически параметри на ринговите пелет преси от серия Л тук.
 
 
7. 21.09.2016. Фърст България (First Bulgaria ™). предлага на пазара най-малкия от всички гранулатори (преси) с рингова матрица.
Гранулаторът Р 250 Д е с производителност 1 тон/час гранулиран фураж от "мека целулоза" - зърно, люцерна, трева и др. Изработен е по СРМ технологии и се отличава с висока надеждност. Основният двигател е "Siemens" , а подсилените лагери са японски - "NSK"
Кондиционерът и фидера, както и затварящата врата са изработени от неръждаема стомана.
 
гранулатор Р 250 Д - 1 тон/час
 
 
6. 26.05.2016. Фърст България (First Bulgaria ™) умолява читателите на Интернет с интерес към преработката на биосуровини - дробене, гранулиране, сушене , пакетиране и т.н. да се запознаят с предложеният им материал преди да се обръщат към нас.

 

5. 07.05.2016. Фърст България (First Bulgaria ™) предлага на пазара на приемливи цени системи за гранулиране (пелетизиране) на слама, люцерна, зърно и др.. Системите за производство на горивни пелети от слама или за производство на гранулиран фураж могат да бъдат пригодени индивидуално според изискванията на клиента. При добавянето на миксер те могат да бъдат прилагани и за производството на комбиниран , гранулиран фураж.
 
4. 02.04.2016. Фърст България (First Bulgaria ™) предлага на пазара на изключително изгодни цени дизелови дробилки за дървесина и прикачни дробилки за трактор.
 
Предлагаме дизелови дробилки за дървесина и биомаса (клони, храсти, шума), със съвременен дизайн и техническо изпълнение.
Четирите модела, които предлагаме са с дизелов агрегат съответно 18 к.с. , 22 к.с , 40 к.с. и 50 к.с. Диаметърът на раздробяваната дървесина и биомаса е до 200 мм.
Дизеловата дробилка за дърва е особено подходяща за раздробяването на дървесина и клони директно в сечището при дърводобив, което намалява разходите за транспорт , почистването, и изнасянето на клоните.
Полученият дървесен чипс е търговски продукт, а при раздробяването на борови клони с игличките крайния продукт може да бъде използуван за производство на борово масло.
Прикачната дробилка за трактор, при наличието на собствен трактор и второ транспортно средство за извозване на получения чипс, може също така да бъде добро решение.
 
дизелова дробилка за дървесина с капацитет 6-12 куб.м./час
 
 
3. 25.03.2016. Фърст България (First Bulgaria ™) предлага 6 нови модела комбинирани дробилки за объл и едър дървен материал (до 230 мм в диаметър) които раздробяват суровината директно до трици с размер 3-5 мм.
 
комбинирани дробилки за дървесина (до 230 мм) , които раздробяват до трици 3-5 мм.
 
Предлагаме 6 нови модела комбинирани дробилки за дървесина, които раздробяват дървесината и дървесните отпадъци директно до трици с размер 3-5 мм, които след изсушаване са пригодни директно за производство на пелети.
Дробилките от сериите Ф и ЛБ са с висока производителност и мощни електромотори (в диапазона 15 - 45 KW). Ножовете и разположените между тях чукове са изработени от високолегирани стомани, осигуряващи продължителна работа.
Тези дробилки за дърва са със странично захранване и долно изхвърляне. По желание на клиента могат да бъдат снабдени и с циклон и прахоуловител.
С приложението на дробилка за дървесина от сериите Ф и ЛБ може да бъде избегнат двустепенния процес на раздробяване на дървесината - първо в чипър (роторен или ножов) и впоследствие дробенето на чипса в чукова мелница.
Предлаганите комбинирани дробилки за дървесина са с диаметър на работната глава от 400 мм. до 1000 мм.
При запитване за дробилки Ф или ЛБ изрично упоменавайте марката на машината и желания от вас капацитет на производство.
 
 
 
2. 24.03.2016. Фърст България (First Bulgaria ™) извършва квалифицирано проектиране на инсталации и линии за пелети и фураж
 
При участие в Европрограми по ПРСР - или друга програма за изграждане на линия за пелети или фураж или комбинирана инсталация за енергийни пелети и гранулиран фураж, документацията следва да съдържа задължително технически проект изготвен от квалифицирани инженери - проектанти . Времената на проекти от 5 странички хартия отминаха и без технически проект, изготвен съгласно изискванията, проектната документация няма никакъв шанс за успех пред одобряващия орган като просто не бъде допусната до разглеждане.
Фърст България (First Bulgaria ™) предлага изготвянето на индивидуални технически проекти, съобразени с конкретните нужди на клиента, независимо дали той ще кандидатствува по някоя европрограма или не.
Технологичното проектиране на всяка индивидуална линия за пелети или фураж било идустриална (1 тон/час и повече), полуиндустриална (500 - 700 кг/час) или за собствени и местни нужди (300-400 кг/час) се извършва след посещение на място, запознаване с потребностите на клиента и конкретните условия в които ще се изгражда съоръжението, сключване на договор за изработка на технологичен проект , неговата реализация и предаване на клиента.
 
 
технологичните проекти съдържат необходимата инженерна информация за функционирането на инсталациите, техните размери, технологично свързване и т.н.
 
 
1. 20.03.2016. На 29.03.2016 г. Фърст България извърши преглед на инсталираната през декември 2015 г. в сътрудничество с фирма "Комунал Инженеринг" ножова дробилка за дървесен чипс Б-600 на новоизграждащото се по Европейски проект регионално сметище в гр. Луковит , което ще обслужва 5 общини от Северна България. Дробилката бе инсталирана от екип на Фърст България и премина успешно тестовите изпитания. Тя ще бъде ползувана за намаляване на обема отпадна биомаса - дървесни отпадъци, клони и други. Сметището край гр. Луковит се финансира по регионален европроект.